Avís legal

Dades del Responsable

 • Identitat del responsable: Carles Meló Àbalos
 • Nom comercial: El Portal de La Vall
 • NIF/CIF: 20021480A
 • Adreça: C/ Mestre Serrano, Nº 29 – 46760 Tavernes de la Valldigna (València)
 • Correu electrònic: contacte@elportaldelavall.es

En esta pàgina, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre es usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com usuari, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació.

El Portal de La Vall com a responsable d’esta web, assumix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Esta web, per tant, complix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de El Portal de La Vall inclosos els continguts i servicis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca al lloc web elportaldelavall.es (“Usuario”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.

Dades personals que demanem i com ho fem

Llegir la Política de Privacidad

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb El Portal de La Vall. D’esta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els seus servicis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’orde públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de totes maneres, puguen causar perjuí o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d’esta web, es prohibix:

 • La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seua utilització per a fins comercials o publicitaris, a menys que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars.

En la utilització del lloc web elportaldelavall.es, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de El Portal de La Vall o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedira, de totes maneres, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant El Portal de La Vall no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a El Portal de La Vall poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a El Portal de La Vall, assumint esta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que establix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i El Portal de La Vall utilitza un canal segur, i les dades transmesos són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Reclamacions

En El Portal de La Vall no venem cap producte o servici als usuaris, sinó que oferim informació útil i d’interés per a ells. Qualsevol reclamació sobre els comerços publicitats en la plataforma haurà de realitzar-se en el mateix comerç.

Qualsevol reclamació sobre la informació que apareix tant en la web com en l’app es pot realitzar remetent un correu electrònic a contacte@elportaldelavall.es indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seua reclamació.

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interés, per a sotmetre les teues reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en l’enllace següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de El Portal de La Vall. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de El Portal de La Vall.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en què Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar la dita circumstància a El Portal de La Vall indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en el cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllçps externs

Les pàginas del lloc web elportaldelavall.es proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Continguts d’altres blogs i pàgines webs
 • Ferramentes
 • Recursos

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a dites enllaços.

El Portal de La Vall no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’Usuari per accés a dites enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’este lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Esta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcione en estos Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzen en els dits Llocs i no estarà subjecta a esta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’Usuari que es propose establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal elportaldelavall.es haurà d’obtindre l’autorització prèvia i escrita de El Portal de La Vall. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre El Portal de La Vall i el propietari del lloc en què s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de El Portal de La Vall dels seus continguts o servicis.

Política de comentaris

A la nostra web no es permeten fer comentaris dels continguts o les publicacions, però sí als nostres perfils en xarxes socials.Estos comentaris es regiran per les polítiques de comentaris de les corresponents plataformes.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus servicis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a este Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels servicis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre El Portal de La Vall amb els Usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en esta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de València.

Contacte

En el cas que qualsevol Usuari tinguera algun dubte sobre estes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la plataforma El Portal de La Vall, per favor dirigisca’s a contacte@elportaldelavall.es

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 20 de juliol del 2021