ArquitecturACF

ArquitecturACF

Mitjana de ressenyes

Descripció

Arquitecte tècnic treballant en l’actualitat com a Direcció Facultativa i Coordinador de Seguretat i Salut. Al llarg de la meua carrera professional també he adquirit experiència en el sector a través d’exercir el treball de Cap d’Obra.

Estos dos llocs de treball m’han dotat d’una capacitat tècnica en l’execució, un control de l’obra tant en planificació com en costos, així com un punt de vista més tècnic en la utilització de materials, documentar tota l’obra amb els requeriments de les actuals normatives, així com tracte amb organismes oficials.